Kapituła

W celu wyłonienia laureata tytułu „Chorzowianin Roku” organizator powołuje każdorazowo Kapitułę Tytułu „Chorzowianin Roku”, w skład której wchodzi:
a) 3 dotychczasowych laureatów tytułu „Chorzowianin Roku” (rotacyjnie)
b) 2 przedstawicieli organizatora
c) 2 przedstawicieli patronów medialnych

Przewodniczący Kapituły wybierany jest co roku z jej grona, w drodze głosowania członków Kapituły. Po zamknięciu listy kandydatów Kapituła dokonuje wyboru osób nominowanych do tytułu „Chorzowianin Roku”, po rozpatrzeniu wniosków.