Adam Lisek
Pomysłodawca i prezes Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców


Celem działania Bractwa, którym kieruje Adam Lisek jest m.in. organizowanie sesji naukowych i popularnonaukowych, kultywowanie tradycji rycerskich wśród młodzieży, prezentowanie strojów i obyczajów z epoki średniowiecza, aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury materialnej oraz prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej.

Adam Lisek jest pomysłodawcą Zjazdów Rycerstwa Chrześcijańskiego, które od kilku lat nierozerwalnie związane są z obchodami Święta Miasta Chorzów. Jest także pomysłodawcą i organizatorem Chorzowskiej Nocy Kościołów oraz autorem licznych publikacji o tematyce historycznej.