Karina Kosturkiewicz
Koordynatorka realizowanego w Chorzowie programu „Praca za czynsz”


Projekt koordynowany przez Karinę Kosturkiewicz skierowano do osób, które na skutek trudnej sytuacji finansowej nie mają możliwości terminowego opłacania czynszu mieszkaniowego, a na ich koncie nagromadziły się zaległości z tego tytułu. Dzięki podejmowanym przez nią działaniom uczestnicy programu, często borykający się z problemem ubóstwa, bezrobocia czy uzależnień, wyszli poza ramy projektu, którego pierwotną ideą była możliwość odpracowania zaległości. Powstała kilkunastoosobowa grupa wsparcia odbywająca spotkania z doradcami zawodowymi, pracownikami pomocy społecznej, terapeutami.

- Cieszę się, że moja praca wydaje się potrzebna i taka ważna dla wielu ludzi. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że spotkał mnie ten zaszczyt, także moim „podopiecznym”, uczestnikom programu „Praca za czynsz” - mówiła tuż przed ogłoszeniem werdyktu Karina Kosturkiewicz. - To ogromny zaszczyt znaleźć się w gronie tych osób, które otrzymały statuetkę. Jestem niezmiernie dumna, że tego zaszczytu dostąpiłam - dodała po ogłoszeniu werdyktu.