Janusz Karaś
Prezes chorzowskiego Chóru Mieszanego „Lutnia”


Chórzysta od najmłodszych lat, w 2009 roku został prezesem chorzowskiego Chóru Mieszanego „Lutnia”, działającego od ponad 105 lat. Organizator wielu koncertów chóralnych, wielokrotnie wyróżniany za zaangażowanie w działalność amatorskiego ruchu śpiewaczo-muzycznego na Śląsku. Inicjator stworzenia repliki sztandaru „Lutni”, pierwszego sztandaru chóralnego na Śląsku, obecnie przechowywanego w Muzeum w Chorzowie. Członek Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa i oddany kronikarz wydarzeń swej macierzystej parafii św. Józefa.

- Cieszę się ogromnie. Dziękuję kapitule, że dostrzegła moją pracę na rzecz chorzowskiej chóralistyki. Ta praca to moja pasja. Ten tytuł ofiaruję chórowi lutnia – mówił tuż po odebraniu tytułu J. Karaś.