Jerzy Buzek
Były premier rządu RP i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, honorowy obywatel Chorzowa


W dwudziestą rocznicę odrodzonego samorządu lokalnego Kapituła Tytułu „Chorzowianin Roku” pod przewodnictwem Floriana Lesika zdecydowała o uhonorowaniu prof. Jerzego Buzka tytułem „Chorzowianin Dwudziestolecia 1990-2010. Statuetkę wręczono podczas uroczystości w Teatrze Rozrywki w Chorzowie.

– Przedstawiono mnie tutaj jako osobę związaną z Chorzowem. Muszę te słowa sprostować. Ja jestem chorzowianinem i zawsze nim będę – stwierdził prof. JerzyBuzek, odbierając nagrodę. – Wszystkiego, co robię w życiu, nauczyłem się w Chorzowie – podkreślił.