O tytule

Celem przyznania tytułu „Chorzowianin Roku” jest wyróżnienie osoby związanej z Chorzowem, zaangażowanej w sposób szczególny w działalność na rzecz lokalnej społeczności, na różnych płaszczyznach jej funkcjonowania.

Zgodnie z regulaminem, kandydatów do tytułu „Chorzowianin Roku”, wraz z uzasadnieniem, zgłaszać mogą stowarzyszenia, organizacje i instytucje, a także pełnoletnie osoby prywatne. Każdy zgłaszający może w danym roku przedstawić tylko jedną kandydaturę. Pisemne zgłoszenia przyjmowane są drogą pocztową, osobiście w siedzibie redakcji, w godzinach jej pracy, a także poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.chorzowianinroku.pl
Wraz z danymi kandydata należy podać dane kontaktowe zgłaszającego. Zgłoszenie kandydata do tytułu „Chorzowianin Roku” jest równoznaczne z akceptacją regulaminu (jego treść jest stale dostępna na stronie internetowej www.chorzowianinroku.pl i w siedzibie redakcji) i wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby procedury związanej z wyłonieniem nominowanych i laureata.

Adam Lisek, Chorzowianin Roku 2016